VGO Keurmerk - certificaat vasatgoedonderhoud

Extra
zekerheid

Voor vastgoedonderhoudsbedrijven die de kunst van het resultaatgericht samenwerken verstaan bestaat een erkend keurmerk.

Dat is het VGO-keur. Van Aarle is in het bezit van dit keurmerk.

Deze bedrijven werken geheel of gedeeltelijk op RGS basis

Een slimme manier om uw vastgoedonderhoud te borgen

Resultaatgericht samenwerken

RGS is een manier van samenwerken die gericht is op continuïteit in de werkrelatie en het wegnemen van risico’s.

Van Aarle Vastgoedonderhoud werkt volledig volgens de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken voor Investeren en Onderhoud.

Deze leidraad is ontwikkeld door de brancheorganisaties SBR en OnderhoudNL, in samenwerking met kennisinstituut TNO. 

Waarom kiezen voor RGS?

  • Inbreng kennis en expertises onderhoudspartner in het voortraject

  • Meer openheid en transparantie en daarom minder risico’s

  • Kwaliteitsverbetering door samenwerking en kennisuitwisseling

  • Hogere bewonerstevredenheid

  • Continuïteit

  • Kostenbesparing, grip op onderhoudskosten

  • Snellere doorlooptijden

  • Echt samenwerken

Hoe werkt het